JEG ER KLAR OVER FØLGENDE PUNKTER: 

  • SØKNADEN GJELDER KUN FOR DENNE SESONGEN 
  • MAKS TILLATT EFFEKT PR. BÅT ER 300 W 
  • STRØMKABEL SKAL MERKES TYDELIG MED NAVN NÆR KOBLINGSBOKS OG VÆRE GODKJENT AV EL-TILSYNET FOR UTENDØRS BRUK (TYPE H07RN-F ELLER TILSVARENDE).
  • IKKE GODKJENTE KABLER FJERNES UTEN VARSEL.

Tilkopling til strøm uten avtale med havnekomiteen kan kun gjøres for lading av batterier og da i kort periode max 3 dager. All tilkopling skal være merket med navn, båtplass og tidsrom for lading. Er ikke tilkoplingen fjernet etter dette tidsrom,  regnes dette som ulovlig tilkopling og full avgift for vinterstrøm vil bli krevd. Registreres uttak over 300 watt, kreves dobbel avgift

Powered by BreezingForms